Så er der lys forude – skydningen starter snart….

Børn og unge under 18

Skydningen starter igen mandag den 26. april, og vi har forlænget sæsonen lidt, så sidste skydning inden sommerferien er den 28. juni. Husk at medbringe høreværn og pandebånd. Vi henstiller til, at forældre kun kommer med ind i lokalet, hvis de skønner, at det er nødvendigt. Alle over 11 år skal bære mundbind, bortset fra når man sidder ned.

Voksne over 17 år

Skydningen starter igen tirsdag den 11. maj, og sidste skydning inden sommerferien er den 29. juni. Alle skal medbringe Coronapas/negativ test under 72 timer gammel. Alle skal bære mundbind, bortset fra når man sidder ned. Kagespisningen er suspenderet resten af sæsonen.

Mandagsholdet (pensionistholdet)

Der vil komme særskilt information fra Leif.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 15/6 kl. 19.00 (Se seperat information).

Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle sammen igen.